NICEEEE!!! Pag sa bahay hindi kita yung dalawang AEGYO!! Si Wookie tsaka Si Sungmin!! 

NICEEEE!!! Pag sa bahay hindi kita yung dalawang AEGYO!! Si Wookie tsaka Si Sungmin!! 

Posted: Fri July 1st, 2011 at 3:23pm
HighRes: view
Tagged: waley lang personal shares google background
Notes: 15
  1. presstheleeset posted this